Tervis

Artikkel tõlgitud Rahvusvahelise Leonbergerite Ühenduse lehelt

Võttes koera oma pereliikmeks loodab igaüks, et koera tervis püsib hea pikkade aastate jooksul, ning koer on elujõuline veel vanas easki. Üldine reegel on, et suurt kasvu koerad on lühema elueaga ja leonberger ei ole selles osas mingi erand.
Kuid siiski, vaadates teisi gigant-tõuge, oleme me optimistlikud ning uhked, et leonbergerid ei kannata suure hulga laialtlevinud haiguste käes nagu paljud muud gigant-koeratõud. Eluiga üle kümne aasta ei ole leonbergerite seas ennekuulmatu ning mõned elavad isegi teismeeani.

Rahvuslikel leonbergeriteklubidel on aretusreeglid, mis on sobitatud kohalikele oludele ning kohaliku kennelliidu nõetele vastavaks. Tervist puudutavad nõuded on tavaliselt nende aretusreeglite oluliseks osaks.
Enamikes riikides peab tõuregistrit ning väljastab kõigile puhtatõulistele koertele registreerimistunnistusi (põlvnemist tõendavaid dokumente) kohalik Kennelliit, kes sõltuvalt riigist teeb sealjuures rohkem või vähem koostööd konkreetset tõugu esindava organisatsiooniga. Mõnedes riikides ei sõltu koera registreerimine tõuorganisatsiooni poolt seatud reeglite täitmisest. Seetõttu tuleks enne kutsika ostmist kindlasti kohalikust tõuorganisatsioonist kontrollida, kas konkreetne pesakond vastab aretusreeglite nõuetele.

Kui planeerite koera hankimist, peaks Teie tähtsaimateks kaalutlusteks olema kutsika tervis ning iseloom. Leonbergerite puhul tuleks olla kindel, et hangite koera leonbergerikasvatajalt, mitte koerteäriga tegelevalt hangeldajalt (kutsikavabrikust). Alati tasub kontrollida, kas kasvataja on kohaliku leonbergereid esindava organisatsiooni liige ning sealses tunnustatud kasvatajate nimekirjas. See on ainus tagatis, et on täidetud ranged reeglid, mis enamikes riikides leonbergeriteklubide poolt aretusele seatud on.

Selgelt tuleb endale teadvustada, et kunagi ei ole 100% garantiid, et Teie koer ei jää iial haigeks või et ta elab üle kümne aasta vanuseks, aga Teie väljavaated, et need asjad just nii lähevad, on palju suuremad, kui hangite koera kasvatajalt, kes järgib kohaliku tõuorganisatsiooni seatud tervisereegleid.
Enamik rahvuslikke Kennelorganisatsioone ei esita iseseisvalt nõudeid erinevate koeratõugude aretuseks, kuid väga paljud rahvuslikud tõuklubid nõuavad hoolikat kinnipidamist oma tõugu puudutavatest väga täpsetest nõuetest, et vähendada pärilike haiguste ning vigade esinemist koertel.

Kuigi paljudes riikides keelab seadus kutsikate müügihinna üldist kokkuleppimist, on paljudel tõuklubidel n.ö. soovituslik hind kutsikatele, mida enamik kasvatajaid järgib. Kui kasvataja küsib kutsikate eest hinda, mis sellest soovituslikust tasemest oluliselt erineb (kas siis üles- või allapoole), siis tuleks olla ettevaatlik ning üritada välja selgitada, miks kasvataja tõuorganisatsiooni soovitusi ei järgi. Alati on hea mõte külastada mitut kasvatajat.

Leonbergerikutsikad on kallid, kuid leonbergerite tõuorganisatsioonid on olnud ettevaatlikud, et mitte lasta hindadel tõusta sellise tasemeni, et ahnus saaks võitu headest aretustavadest. Praegused hinnad võimaldavad enamikul kasvatajatest tegeleda aretusega tasemel, mis tagab hea tervisega pesakondade sünni ning samas hoiab eemal kergemeelsed, pelgalt emotsiooni ajel kutsikaostjad.


2020. aasta oktoobris avaldati ajaloo esimene leonbergeri tõu üldist demograafiat ning geneetilist struktuuri kirjeldav uurimistöö. Lisaks populatsiooni analüüsile sisaldas see ka kokkuvõtet leonbergerite terviseküsitlusest, millesse oli kogutud infot 2726 leonbergeri kohta üle maailma. Küsitluses osalenud leonbergeritest ligi poolte puhul märkisid omanikud mõne terviseprobleemi esinemist koera eluea jooksul. Kõige levinumate haigustena tulid esile erinevad kasvaja- või vähivormid (586 juhtu) ning ortopeedilised (s.h. artriit 222 juhtu) ja neuroloogilised (s.h. polüneuropaatia 362 juhtu) probleemid.

 

Leonbergerite tervist puudutavaid teemasid-

Video “Geneetilise mitmekesisuse säilitamisest leonbergerite aretuses

Leonbergerite polüneuropaatia

Leonbergerite äkksurmade uurimisprojekt

Osteosarkoomi ning hemangiosarkoomi geneetiliste riskitegijate kaardistamine

Leonbergerite leukoentsefalomüelopaatia