Aretusreeglid

Terviseuuringud:

 • HD: A või B.
 • ED: 0 või 1
 • Silmauuring: HC, PRA, RD, entroopium, ektroopium, PHTVL/PHPV tulemusega „leiuta“.
  Uuringu tegemise hetkel peab koer olema vähemalt 18-kuune.
  Paaritushetkel ei või silmauuringutulemus olla vanem kui 24 kuud.

Näitusetulemus:

 • hinne “suurepärane” kahelt erinevalt ametlikult näituselt ja kohtunikult vähemalt 19 kuu vanusena. Üks näitustest peab olema rahvusvaheline näitus või erinäitus.
 • koer on aretusreeglitele vastav ka siis kui tal on kinnitatud EST CH (Eesti Välimikutšempion) tiitel.

Märkused –

 • Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist.
 • Aretuses võib kasutada koeri vanuses 24. elukuust.
 • Emasel koeral võib Eestis olla kuni 25 Eestis sündinud ja esmaregistreeritud järglast või 3 pesakonda. Kolmas pesakond on lubatud juhul kui esimese kahe pesakonna kutsikate arv kokku jääb alla 15. Viimane pesakond registreeritakse tervikuna.
 • Emast koera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 12-kuune.
 • Viimase paarituse hetkel ei või emane koer olla vanem kui 7 aastat.
 • Isasel koeral võib olla kuni 25 Eestis sündinud ja esmaregistreeritud järglast (viimase paarituse hetkel ei või EKL tõuraamatusse kantud kutsikate arv olla rohkem kui 20). Viimane pesakond registreeritakse tervikuna.
 • Aretuseriloa taotlus peab olema eelnevalt kooskõlastatud Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite TÜ-ga. Juhul, kui kooskõlastustaotlus esitatakse vaid ühele ühingule, tuleb avaldajal taotlusest hiljemalt kolme tööpäeva jooksul teavitada ka teist ühingut.
 • Tõendi pesakonna nõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite TÜ.


Soovituslikud terviseuuringud ja testid aretuskoertele:

 • Polüneuropaatia LPN1 ja LPN2 geenitest
  – aretuses võib kasutada koeri, kelle LPN1 geenitesti tulemus on N/N (vaba) või D/N (kandja). Kui koera LPN1 testi tulemus on D/N (kandja), tohib teda aretuses kasutada vaid juhul, kui partneri LPN1 testi tulemus on N/N (vaba).
  – aretuses võib kasutada koeri, kelle LPN2 geenitesti tulemus on N/N (vaba). Koeri kelle LPN2 geenitesti tulemus on D/N (kandja/haige) aretuses kasutada ei tohi.
  – koeri, kelle LPN1 või LPN2 geenitesti tulemus on D/D (haige) aretuses kasutada ei tohi.
 •  Leukoentsefalomüelopaatia (LEMP) geenitest
  – aretuses võib kasutada koeri, kelle LEMP geenitesti tulemus on N/N (vaba) või D/N (kandja). Kui koera LEMP testi tulemus on D/N (kandja), tohib teda aretuses kasutada vaid juhul, kui partneri LEMP testi tulemus on N/N (vaba).
  – koeri, kelle LEMP geenitesti tulemus on D/D (haige) aretuses kasutada ei tohi.

Märkus – koer loetakse LPN1, LPN2 või LEMP vabaks ka juhul kui koera mõlema vanema vastavalt LPN1, LPN2 või LEMP geenitesti tulemus on N/N (vaba) ning vastavad tulemused on avaldatud WILD Leonberger Database-s. Nimetatud märkus kehtib vaid 1. põlve järglaste puhul v.a. juhul kui põlvnemine kõigis põlvkondades on tõestatud DNA testiga.

 • – Gonioskoopia – silma iridokorneaalnurga uurimine

Muud soovituslikud testid:

 • BH test või iseloomutest

 

Aretusreeglid on kinnitatud Eesti Kennelliidu poolt perioodiks 01.01.2019-30.06.2024