Osteosarkoomi ning hemangiosarkoomi geneetiliste riskitegijate kaardistamine

LEONBERGERITEL ESINEVA OSTEOSARKOOMI NING HEMANGIOSARKOOMI GENEETILISTE RISKITEGIJATE KAARDISTAMINE.
ÜLESKUTSE PROOVIDE SAATMISEKS – 13. September 2016

Ingl. k. originaaldokument SIIN

Leonberger Health Foundationi toetusel ning erinevate USA-s ning Euroopas asuvate laboratooriumite abiga püüavad professor Kerstin Lindblad-Toh’i uurimisgrupp Uppsala Ülikoolis Rootsis ning Broad Institute USA-s identifitseerida geneetilisi riskitegijaid, mis tingivad leonbergeritel eelsoodumuse osteosarkoomile (OSA) ning hemangiosarkoomile (HSA).
Tänu leonbergeriomanikele ning tõuklubidele, kes on esitanud proove uuringus osalevatesse laboritesse, oleme teinud märkimisväärseid edusamme tervete ning OSA-d/HSAd-põdenud leonbergerite proovide kogumisel ja kirjeldamisel ning loonud genoomiandmestiku, et identifitseerida nende haiguste geneetilist eelsoodumust põhjustavad riskitegijad. OSA puhul on esialgne genoomiülene proovideanalüüs andnud paljulubava tulemuse oluliste genoomimarkerite identifitseerimise osas, kuid lisaproovide saamine tugevdaks analüüsi paikapidavust oluliselt. HSA puhul ei selgunud esialgsest analüüsist ühtegi genoomiülest seost, kuid selle põhjuseks võib olla HSA-juhtumite proovide väiksem hulk ning fakt, et paljude nende proovide puhul ei ole patoloogilise uuringuga tõestatud, et tegemist oli üldse HSA-ga. Kuigi anname juba olemasolevate proovidega edasi töötades endast parima, on ülioluline, et rohkem tõestatud HSA-haigestumisjuhtumite proove jõuaks meieni nii kiiresti kui võimalik.

Seega, meie uurimistöö vajab täiendavaid proove leonbergeritelt, kellel on diagnoositud OSA või HSA, eriti just neid, kelle puhul haiguse diagnoos on kinnitatud ning võrdluseks ka tervete isendite proove.
Kuna meie uurimisrühmad teevad tihedat koostööd ning jagavad proove ja andmeid, siis palume saata proovid saatjale sobivaimasse uurimisasutusse (kontaktandmed allpool). Kõigi proovidega peab olema kaasas täidetud nõusolekuvorm (vastavalt laborile, kuhu proov saadetakse) ja võimalusel igasugune muu täiendav info ning meditsiinilised andmed/haiguslugu.

Swedish Agricultural University
Animal breeding and genetics
ATTN: Susanne Gustafsson
Leonberger OSA/HSA
Box 7023
S-750 07 Uppsala
SWEDEN
(palume proovi teelepanekust teavitada meid aadressil Susanne.Gustafsson@slu.se)

Prooviga tuleb kaasa panna täidetud vorm „Biobank consent form

VÕI

Broad Institute

Attn: Michele Koltookian 6112-A
Leonberger OSA/HSA
415 Main Street
Cambridge, MA 02142
USA
(palume proovi teelepanekust teavitada meid aadressil dog-info@broadinstitute.org)

Prooviga tuleb kaasa panna täidetud vorm „Broad Institute Blood/Tissue Sample Release Form

TÄNAME LEONBERGERIOMANIKKE, TÕUKLUBISID NING ORGANISATSIOONE JÄTKUVA TOETUSE NING HUVI EEST MEIE UURIMISTÖÖ VASTU.