Uudised

Uus tööriist kasvatajatele – Mean Kinship

Leonbergerite geneetilise mitmekesisuse säilitamisele suunatud projektis on ellu viidud teine etapp – kogu populatsiooni kohta on välja arvutatud keskmise sugulussuhte (Mean Kinship) näitajad. Mean Kinship on kasvatajatele mõeldud töövahend, mis aitab aretusotsuste tegemisel pöörata sügavamat tähelepanu tõu geneetilise varieeruvuse säilitamisele. Tegemist on rea riikide leonbergeriklubide poolt finantseeritud pilootprojektiga, millest täpsem ülevaade on leitav kodulehe alajaotuses Aretus->Mean Kinship